LOGGA MED FJÖSET GRÖN

VÅR LADUGÅRD

Under 2012 byggde vi en lösdriftshall för ca 230 djur (nöt).
Lösdriftshallen byggdes av Abetong samt plansilo och gödselbrunn.
Byggnad: 68m x 34m
Plansilo: 18m x 45m (fördelat på 2 fack)
Gödselbrunn: 4000m3
Hallen är isolerad och det är automatisk utfodring & utgödsling.