LOGGA MED FJÖSET GRÖN

FJÖSET

Ny Plansilo sommaren 2017
Sommaren 2017 inledde vi byggnation av en ny plansilo! Det är ett nytt fack på 12,2m x 45m. Vi använde oss av en befintlig vägg från gamla plansilon som var utbyggnadsbar söderut. Detta för att kunna möta lagringsbehovet för foder nu när vi har bara vuxna dikor i Fjöset. En annan stor fördel är att vi kan minimera antalet rundbalar på årsbasis och därmed spara både pengar och miljö pga.
mindre plaståtgång.

Plansiloprojektet har erhållit investeringsstöd från EU vilket i sin tur har möjliggjort denna investering. Vi har nu ett mycket effektivt lagringsutrymme för vårt grovfoder.