LOGGA MED FJÖSET GRÖN

VÅR LADUGÅRD

Under 2012 byggde vi en lösdriftshall för ca 230 djur (nöt).
Lösdriftshallen byggdes av Abetong samt plansilo och gödselbrunn.
Byggnad: 68m x 34m

Plansilo: 9m x 45m (2 fack)
             12,2m x 45m (1 fack)

 

                       Gödselbrunn: 4000m3


Hallen är isolerad och det är automatisk utfodring & utgödsling.